De amfibieën van Schiermonnikoog

Twee soorten amfibieën komen talrijk op het eiland voor:

Rugstreeppad
Epidalea calamita

De rugstreeppad is een vrij kleine pad, die gemakkelijk te herkennen is aan de gele streep op zijn rug. Zoals de meeste amfibieën is de rugstreeppad een uitgesproken nachtbraker, pas tijdens de schemering komt hij tevoorschijn om te gaan jagen. Op open plekken vangt hij dan allerlei soorten insecten. Daarbij kan hij flinke afstanden afleggen.
Op Schiermonnikoog komen rugstreeppadden verspreid over het hele eiland voor in duinvalleien en op het begroeide deel van het strand. Om eieren te leggen hebben ze water nodig, maar opmerkelijk genoeg zijn het heel slechte zwemmers. Het resultaat is dat het mannetje in de paartijd een plek zoekt in ondiep water, waar hij op de bodem kan zitten. Met zijn kwaakblaas net boven het wateroppervlak roept hij de hele nacht, een ratelend geluid dat tot op een kilometer afstand nog te horen is. Als je in het voorjaar en het begin van de zomer een avondwandeling maakt in de duinen is het geluid niet te missen.

duinen en groene strandvanaf half april

Kleine watersalamander


Lissotriton vulgaris

afdrukken