Duinbeheer

Op veel plekken zijn de duinen van Schiermonnikoog dichtgegroeid met struiken. Dit komt door:
- het inwaaien van meststoffen waardoor bomen en struiken sneller groeien;
- de afname van het aantal konijnen door virusziekten. De weinige konijnen eten niet meer alle jonge boompjes op;
- de aanplant van bos honderd jaar geleden. In de luwte van het bos groeien nieuwe struiken;
- verdroging van duinvalleien. In de valleien die iedere winter onder water staan groeien struiken niet zo snel.

Moeraswespenorchis

Ogentroost

Door deze verruiging is op veel plekken het mooie uitzicht op de duinen verdwenen. Ook worden bijzondere dieren en planten die in de duinen thuishoren steeds zeldzamer.

Open duinlandschap

Natuurmonumenten maakt op veel plekken de duinen weer open. Dat doen we op de volgende manieren:
- plaggen
- maaien
- grazen

Duinparelmoervlinder

print