Maaien

Ieder najaar maait Natuurmonumenten de duinvalleien. Als we dit niet regelmatig doen, groeien de valleien dicht met wilgen en berken. Bijzondere bloemen zoals orchideeën en parnassia verdwijnen dan. Bij het maaien laten we meestal een strook ongemoeid. Dit is belangrijk voor overwinterende rupsen en andere insecten.

Dankzij het maaibeheer liggen de valleien op het eiland er prachtig bij. De meest bloemrijke stukken zijn de vallei bij de vuurtoren en de Hertenbosvallei. Ook de bermen van de fietspaden staan dankzij het maaibeleid vol bloemen.

print