Grazen

In de duinen lopen koeien, paarden en schapen rond. Dit zijn allemaal vegetariërs die graag gras en jonge boompjes eten. Zo houden ze de eilander duinen open. In dit open duinlandschap bloeien bijzondere bloemen die anders de concurrentiestrijd met snel groeiende grassen en struiken zouden verliezen. Ook voor wandelaars heeft het voordelen. Omdat de grazers dichte stekelige struiken opeten, kun je in de begraasde gebieden vaak prettiger wandelen dan daarbuiten.

Begrazing in het Nationaal Park

Verruiging treedt in het hele Schiermonnikoger duingebied op. Het begrazingsplan dat het Nationaal Park heeft laten opstellen voorziet in begrazing van een groot deel van de eilander duinen. De begrazing wordt stapsgewijs ingevoerd. In oktober 2015 zijn zes Sayaguesa-runderen uitgezet in een gebied van een kleine 100 hectare ten oosten van de Prins Bernhardweg. Voor deze plek is gekozen omdat dit gebied vrij ver van het dorp af ligt en daardoor minder druk is dan de duinen rondom het dorp. Grazers en mensen kunnen hierdoor rustig aan elkaar wennen. De komende jaren wil Natuurmonumenten de begrazing graag uitbreiden met Exmoor-pony's en een kudde wisenten.

Meer weten over het hoe en waarom van begrazing in Nationaal Park Schiermonnikoog?

Sayaguesa rund 

Sayaguesa-runderen zijn heel zelfredzaam. Ze zijn gewend aan het overleven in ruige natuurgebieden en extreme weersomstandigheden. Ze kunnen leven van stugge grassen en takken. Ze kunnen goed tegen de kou en tegen hitte. Op een warme dag gaan ze niet met z'n allen in een duinmeertje staan. Sayaguesa's zijn goede lopers, die zich veel verplaatsen in het terrein. Daarom wordt de graasdruk goed verspreid over het hele duingebied.
Verder hebben ze kleine uiers, waardoor ze zich niet zo snel verwonden aan laag duindoornstruweel. Ze hebben geen hulp nodig bij het kalveren. Ze zijn dus prima toegerust voor een leven in de vrije natuur.

Soayschaap

Soayschaap

Het bruine Soayschaap komt oorspronkelijk van een onherbergzaam Schots eilandje. In de duinen redden ze zich prima. Ze lammeren zelf en we hoeven ze niet te scheren. Bovendien eten ze alles: van taaie grassen tot stekelige braamstruiken.

print